Pokus o pochopenie plynulosti tajomna

Okrajom svojho naturelu si môžeš siahnuť až na končeky prstov. Rozmelniť svoje túžby do kriviek vytepaných z talentu a pretavených do kontúr plátenného  neba. Bez ilúzie a bez bázne ako ohňostroj sa  môžeš rozpáliť. Nemusíš sa cítiť oklamaný keď sa budeš dívať na obraz visiaci nad posteľou, v ktorej každú noc hodláš snívať sen o vymaľovanom svete.

Stotožnenie fantázie a číreho zhmotnenia

Obrazy na plátne sú pokusom o uchopenie času. Smejú sa tvojimi očami a svoje ústa nechávajú otvorené, aby vždy mohli dopovedať vetu, ktorú ty načneš a v úžase nestačíš dokončiť. Nikde to nemá koniec. Táto inšpirácia je nekonečná. V jedinom prevtelení materiálu do teplého očakávania je práve toľko ducha spevňujúceho odhodlania.

Ovoce ve skleni
</div>


            <div class=
Pokus o pochopenie plynulosti tajomna
5 (100%)1

</div>

<div class=